wie zijn wij?

Dit oorspronkelijk mannenkoor werd op 20 februari 1927 boven de doopvont gehouden en is nu al 90 jaar oud.

In 1981 werd Pro Ecclesia een meerstemmig gemengd (kerk)koor. Ongeveer 40  koorleden spannen zich terdege in, week na week, voor de vocale inkleuring van eucharistievieringen, in de Sint-Maartenskerk en in alle kerken tot ver daarbuiten.

Onze dirigent, Carlos Vandorpe, leidt ons in goede tonen.

Natuurlijk staat het samen  zingen, dat ons zoveel vreugde biedt, op de eerste plaats, maar er is ook tijd voor ontspannende activiteiten; de muzikale boog mag immers niet altijd gespannen staan.

 

 

Kerstprelude Begijnhof 2016

KerstpreludeParc St Georges 2016.jpg

last post ieper 2016